Kunsthandel

Fountain Art is gespecialiseerd in Abstracte Kunst met de nadruk op het werk van internationale na-oorlogse abstracten. Om relatief onbekende kunstenaars onder de aandacht van een groter publiek te brengen organiseert Fountain Art verkoopexposities van werken van moderne en hedendaagse kunstenaars. Het vernieuwende en het optimistische karakter van de wereldwijde Abstract Expressionistische stroming waarin vrijheid en spontaniteit een grote rol spelen, spreekt haar erg aan.

Le Mayeur

Fountain Art is gespecialiseerd in het werk van de Belgische schilder Adrien Jean Le Mayeur de Mèrprès (1880-1958).
Cathinka Huizing is wereldwijd expert in werken van deze kunstenaar en wordt regelmatig benaderd om te adviseren bij aan- en verkoop van tekeningen en schilderijen. Ook bepaalt zij op verzoek de authenticiteit van zijn werk en schrijft indien gewenst authenticiteitsverklaringen.

Portretten

Na jarenlang onderzoek hebben Harriet Stoop en Cathinka Huizing een gedegen kennis van de Hedendaagse Nederlandse Portretwereld. Dit onderzoek resulteert in publicaties en tentoonstellingen.


Publicaties

Cathinka Huizing publiceert over interessante kunsthistorische onderwer-
pen en begeleidt dergelijke ondernemingen.

NL | EN